خواص جینسینگ برای زنان و مردان

خواص جینسینگ برای زنان و مردان

جینسینگ ، قرن‌هاست که در پزشکی سنتی چینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گیاه پر خاصیت به آهستگی رشد می‌کند و ریشه‌های آن با توجه به میزان رشدشان، تازه، سفید یا قرمز است. خواص جینسینگ برای زنان و مردان، سال‌هاست که ثابت شده است. جینسینگ تازه، پیش از چهار سالگی برداشت می‌شود. جینسینگ سفید بین …

خواص جینسینگ برای زنان و مردان ادامه »