آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا

آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا همان طور که پیش از این اشاره شد، کامبوچا یک لایه پلی ساکارید حاوی انواعی از باکتری ها، مخمرها و قارچ می باشد. مسیر تخمین بدین ترتیب است که ابتدا مخمرهای موجود در محیط کشت، قند ساکارز را می شکنند و در نتیجه گلوکز و فروکتوز تولید می کنند. در …

آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا ادامه مطلب »