آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا

آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا

آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا همان طور که پیش از این اشاره شد، کامبوچا یک لایه پلی ساکارید حاوی انواعی از باکتری ها، مخمرها و قارچ می باشد. مسیر تخمین بدین ترتیب است که ابتدا مخمرهای موجود در محیط کشت، قند ساکارز را می شکنند و در نتیجه گلوکز و فروکتوز تولید می کنند. در …

آشنایی با مراحل تخمیری کامبوچا ادامه »