همه چیز در مورد ورم و التهاب پروستات

همه چیز در مورد ورم و التهاب پروستات

التهاب پروستات یا پروستاتیت عبارت است از تورم غده پروستات، غده ای به اندازه گردو که درست در زیر مثانه و اطراف مجرای ادراری در مردان قرار دارد. غده پروستات مایعی (مایع منی ) تولید می کند که در تغذیه و انتقال اسپرم نقش دارد. تعریف التهاب پروستات پروستاتیت یا التهاب پروستات اغلب باعث ادرار کردن …

همه چیز در مورد ورم و التهاب پروستات ادامه »