تقویت سیستم ایمنی با سرخارگل

خواص برخی از گیاهان در تقویت سیستم ایمنی

با توجه به شیوع و گسترش اخیر جهانی کرونا ویروس جدید(کویید ۱۹) در بیش از ۵۰ کشور دنیا ، استراتژی های مقابله با آن شامل آموزش روش های پیشگیری به عموم، رعایت اصول بهداشت فردی واجتماعی، بهسازی و پاکسازی محیط زندگی، شناسائی افراد درمعرض خطر، تقویت سیستم ایمنی و بهبود تغذیه، غربالگری و ایزوله سازی …

خواص برخی از گیاهان در تقویت سیستم ایمنی ادامه »