خارخاسک چیست و چه خواصی دارد؟

خارخاسک چیست و چه خواصی دارد؟

خارخاسک گیاهی بوته‌ای است که میوه‌های آن چهاربخشی و نرم می‌باشد اما این گیاه دارای خارهای بسیار تیزی است. این گیاه در مناطقی که دارای آب‌وهوای گرم و کویری هستند دیده می‌شوند. این گیاه، گیاهی علفی و یک‌ساله است که ساقه‌های خوابیده با انشعابات گسترده بر سطح خاک و همچنین برگ و ساقه‌های آن پوشیده …

خارخاسک چیست و چه خواصی دارد؟ ادامه »