تقویت سیستم ایمنی بدن با سرخارگل

تقویت سیستم ایمنی بدن با سرخارگل

در این زمان که همه از بیماری کرونا و آنفولانزا و خطرات آنان به ستوه آمده اند و میدانند که هیچ دارو و قرصی موثر واقع نمی شود ، خواص اکیناسه بهترین انتخاب برای مبارزه با این بیماری هاست . همانطور که به خوبی می دانید برای مقابله با ویروس کرونا واکسنی ساخته نشده است و بهترین راه درمان تقویت سیستم ایمنی می باشد .

وجود ترکیباتی از قبیل آلکامیدها ، مشتقات کافئیک اسید ، پلی آلکن‌ها ، پلی آلکین‌ها و پلی ساکاریدها در فواید اکیناسه سبب تقویت و تحریک سیستم ایمنی می شود . همچنین آرابینوگالاکتان ، ترکیبات آمیدی لیپوفیلیک ، آلکامیدها و مشتقات کافئیک اسید از جمله شیکوریک اسید موجود در عصاره این گیاه  سبب افزایش فعالیت فاگوسیتوزی به ویژه در سلول‌های پلی مورفو نوکلئو نوتروفیل گرانولوسیت می‌گردند .

خواص اکیناسه با افزایش میزان گلبول‌های سفید سبب افزایش بلع عوامل خارجی (فاگوسیتوز) می شود که این امر در نهایت منجر به افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها به خصوص عفونت های ویروسی می‌شود .
در تقویت سیستم ایمنی بدن ، خواص اکیناسه همانند خواص شربت سورنجان ، آنقوزه و خواص پونه ی کوهی عمل می کند و بدن را در برابر عوامل محیطی حفظ می کند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید