کامبوچا

کامبوچا چیست نام های متعددی به کامبوچا و شربتی که از آن تهیه می شود نسبت داده اند و جالب این که در ترکیب اغلب این نام ها از کلمه ی قارچ استفاده شده است، در حالی که آن چه در حقیقت ما در اختیار داریم یک قارچ نیست، بلکه یک توده ی همزیست از تعدادی باکتری و مخمر با شیوه ی پرورشی مخصوص است که شکلی شبیه قارچ (یک صفحه ی صاف، مسطح و لزج) دارد. این قارچ ابتدا به صورت ورقه ی نازکی به روی سطح محلول قرار می گیرد و سپس با هر فرآیند تخمیر یک لایه ی جدید به روی این صفحه ایجاد می شود و ضخیم تر می شود. فرآیند تخمیر به مدت ۷ الی ۱۴ روز طول می کشد. باکتری ها و مخمرهای فعال در کامبوچا در تعادل بخشی به سوخت وساز و فعالیت های بدن نقشی غیر قابل انکار دارند و با کمک به پاکسازی و شفاف سازی خون موجب تقویت سیستم ایمنی بدن و همچنین به دفع سموم از کلیه ها کمک می کند. مواد مفید دیگری که از تخمیر کامبوچا حاصل می شود عبارتند از اسید گلوکورنیک، اسید گلو کونیک، اسید استیک، اسید کربنیک، اسید لاکتیک، اسید اگزالیک، اسید مالیک، اسید بوتیریک، اسید پروپیونیک، اسید آسکوربیک، اسید سوکسینیک، اسید نوکلئیک، اسید ایتاکونیک، آنتی بیوتیک، فروکتوز، ویتامین C (اسید سیتریک)، ویتامین D، ویتامین های گروه B شامل ویتامین های(۱) B1(Thiamin) ،B2(Ribovalin) ،B3&B6(Pyridoxine) ،B9(FolicAcid) و B12(Cobalamin) و آنزیم هایی از قبیل Invertase ، Amylase ، Catalase ، Saccharose و Labenzym. همان طور که قبلا هم ذکر شد، کامبوچا یک لایه ی پلی ساکارید حاوی انواع مخمرها و باکتری‌ها است که مراحل و مسیر تخمیری آن بدین ترتیب است؛ ابتدا مخمرهای موجود در محیط کشت، قند ساکارز را شکسته، گلوکز و فروکتوز تولید می‌کنند. فروکتوز هم با ایزومریزاسیون به گلوکز تبدیل شده، در مرحله بعد این قندها به مصرف مخمرها می‌رسند و اسیدهای ارگانیک فوق از جمله اسید گلوکورونیک، اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید گلوکونیک و غیره را تولید می‌ کنند. (۱) .Sieverset al.; Microbiology and fermentation of balance in a kombucha beverage obtained from tea fungus fermentation, Systematic and Applied Microbiology,18 , 1996, 590-594 .Mayseret al.; The yeast of spectrum of tea fungus Kombucha. Mycoses, 34, 1995, 289-295 .Toeh, A. L., Heard, G. & Cox, J.; Yeast ecology of kombucha fermentation, J. Food Micribiology, 95, 2004, 119 -126 .Steinkraus, K. H.; Indigenous Fermented Food, Tea Fungus/kombucha, Marcel Dekker Inc. New York, 1996, 493-496