کامبوچا بوقناق

خواص و تاثیرات درمانی بوقناق و موارد منع مصرف!

خواص و تاثیرات درمانی بوقناق و موارد منع مصرف! کامبوچا بوقنان ، عرق بوقناق ، برناکامبوچا بوقناق   عرق بوقناق از گیاهی دارویی است که مهمترین خاصیت درمانی آن کمک به پیشگیری و درمان دیابت است و اثرات درمانی این گیاه در عصاره و عرق آن متمرکز است . گیاه بوقناق که نام علمی آن Eryngium billardieri …

خواص و تاثیرات درمانی بوقناق و موارد منع مصرف! ادامه »